1. Garanti süresi, cihazın müşteri tarafından garanti belgesi ile beraber teslim alındığı tarihten itibaren 6(altı) ay (180) dür.
  2. Ürün garanti süresi içerisinde ve garanti şartlarının tamamını taşıması halinde, servis hatalarından dolayı gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye teslim edilir.
  3. Garanti Belgesinin muteber kabul edilebilmesi için; servis tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Tamir tarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.
  4. Tamirci Abi Garanti Sertifikasında verilen bilgilerin eksik veya okunaksız olduğunda ücretsiz servis sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.
  5. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda servis tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ve/veya okunaklı fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
  6. Garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan ve Garanti Belgesi yeniden düzenlenmeyeceğinden Garanti Belgesi, garanti süresince güvenli bir yerde saklanmalıdır.
  7. Ürün’ün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde(onarımda) geçen süre garanti süresine eklenir.
  8. Cihazın tamir süresi en fazla 14 iş günüdür. Bu süre, cihazın servisimize ulaştığı tarihinden itibaren başlar.
  9. Garanti kapsamı boyunca cihazınızdaki herhangi bir arıza durumunda (yaptığımız işlem dahilinde) +90 546 725 25 25 telefon numaralarından bizlere ulaşarak destek alabilirsiniz.

Ürün’ün garanti şartlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından, montajının yapılmasından ve kullanıcının hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.

Menü